Zkrocení zlého divocha. Cikáni, tuláci a kontrola pohybu a osob ve střední Evropě 18. století

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Pavel Himl
Přístup státu a veřejných autorit ke kulturně odlišným skupinám obyvatel se v západní Evropě pohybuje v zásadě mezi integrací a asimilací. Ne vždy panuje shoda na tom, co jsou kulturní hodnoty, hodné respektu a zachování, a jaký způsob života může být legitimně očekáván či vyžadován od všech občanů či obyvatel. Referát se zaměří na období, kdy v Evropě začal být princip poddanský nahrazován principem bčanským/obyvatelským, a na skupiny, dříve z poddanského svazku vyloučené a z tohoto důvodu pronásledované, a rovněž na techniky prokazování přináležitosti k veřejné autoritě (vrchnosti, obci, státu).