Intenze jsou klíčem k chápání programů

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Václav Rajlich
Klasické teorie chápání studují vztahy mezi intenzemi, extenzemi a jmény. Původně byly vyvinuty v matematice a lingvistice, ale jsou aplikovatelné také na problém chápání programů. Zatímco extenze jsou přítomné v programech, intenze obvykle chybí a programátoři je musí nalézt, protože program nemůže být úspěšně pochopen a změněn bez nich. Šest základních procesů chápání má řadu atributů, které generují velkou množinu procesů chápání.