Být někdo jiný

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Ondřej Beran
Ve svém příspěvku bych chtěl ukázat, čím je filosoficky zajímavá metoda herectví podle tzv. Stanislavského systému. Analytická filosofie pojednává fenomén předstírání pomocí kritéria vnějšího (jazykového) projevu – aby tento pojem měl smysl, musí být předstírání odlišitelné od svého protikladu („skutečnosti“). Ti, kdo se o ně snaží, však usilují o pravý opak (zastření svého pravého smýšlení). Techniky věrohodného (realistického) hraní staví na práci s vlastním prožitkem – rozdíl mezi předstíraným a skutečným se tak stírá, je však kladen důraz na zachování distance vůči „vytvořené“ osobnosti. Využití podobných technik mimo umělé a vymezené prostředí divadla (např. v policejní práci) ukazuje riziko emancipace „vytvořené“ osobnosti na úkor té původní; subjekt se reálně stává někým jiným.