19th Academic Advisory Board Meeting - Chateau Kravsko u Znojma

Date: 8. 6. 2001 - 10. 6. 2001
Venue: Zámeček Kravsko u Znojma

 

Preludium:

Václav Cílek - Kde jsme se to octli

Tematické příspěvky

Pavel Krtouš - Směr času a stroje času

Jiří Michálek - Sebeorganizace přírody (Schellingova kritika Kanta)

Jiří Kabele - Cesta do reálného socialismu (viz příloha)

David Storch - Makroekologické souvislosti (O příčinnosti a evoluci v ekologii)

Martin Palouš - Česko-americké vztahy (Euroamerický region a evropská civilizace na počátku 21. století)

Václav Cílek - Příběhy akcelerované kultury (viz příloha)

Alice Kliková - Matematično a hermeneutično

Tomáš Hoskovec - Zákon a norma jako nástroje jazykovědy

Zdeněk Kalva - Fenomén kvazičástic

Bohuslav Balcar - Matematické výkřiky

Zdeněk Konopásek - Co je to ”Public Accountability”

Juraj Hvorecký - Přípravka na Davida Chalmerse

Ivan M. Havel - Jak zacházet s neznámem?

Skupinová konfrontace - (IMH, Chvatík, Hvorecký, Moural, Kouba) Spektrum názorů na Johna Searla řeč v CTS

 

ÚČASTNÍCI VÝJEZDU Fiala Jiří, Sokol Jan, Zajíček Sam, Boháček Ivan, Hanzelín Michal V., Holeček Miroslav, Hoskovec Tomáš, Krtouš Pavel, Balcar Bohuslav, Cílek Václav, Havel Ivan M., Hvorecký Juraj, Chvatík Ivan , Kabele Jiří, Kalva Zdeněk, Konopásek Zdeněk, Kotecký Roman , Kouba Pavel, Matoušek Alexander, Moural Josef, Palouš Martin, Palouš Jan, Pešková Jana, Stejskal Jan , Storch David, Švandová Ladislava, Zoubková Darja, Tichá Magda, Gajdoš Edo , Kliková Alice, Michálek Jiří, Pacvoň Michal