Československý rok 1989 a Německo

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Miroslav Kunštát
Události roku 1989 jsou stále více „historizovány“ – a stále zřetelněji vystupují jejich mainstreamové interpretace v podobách zakladatelského mýtu (staro)nových středoevropských demokracií. Vztah ke klíčovému sousedu – Německu – představoval zejména v 90. letech základní vektor a zároveň jeden z hlavních problémů československé a české zahraniční politiky. Kontinuity a diskontinuity starého sousedství nebyly vždy zřetelné: na samém počátku byly zastíněny spíše revolučními ikonami, které však svoji identitotvornou a mýtotvornou roli plní částečně až dodnes: Genscherova „balkónová scéna“ z Lobkovického paláce v Praze (otevření cesty na Západ pro občany NDR), stříhání drátů na někdejších západoněmeckých hranicích, Havlova „omluva“ sudetským Němcům – to jsou asi ty nejznámější. Jaké ale byly vztahy k oběma německým státům bezprostředně před pádem železné opony? A jak se vyvíjely – odhlédnuto od síly mediálně účinných obrazů – krátce poté, kdy se Německo sjednocovalo a Československo začalo rozdělovat ? Je po 20 letech již zřetelnější, jaké jsou staré kontinuity a konstanty a kde tyto vztahy již získaly novou evropskou kvalitu?