Druhý termodynamický zákon, entropie a Maxwellův démon

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Miroslav Holeček
Začneme rozborem zásadní Carnotovy práce, v níž byl poprvé zformulován druhý termodynamický zákon. Pak naznačíme jakým způsobem přišel R. Clausius na veličinu zvanou entropie. Vysvětlíme v čem spočívá tzv. statistický charakter druhého zákona (Maxwellův démon, fluktuační teorém apod.) a pokusíme se zhodnotit s tím související interpretace veličiny entropie (míra neuspořádanosti, souvislost s informací apod.). Na závěr naznačíme, jakým způsobem se termodynamika odklonila od newtonovské fyziky a jaké to přináší důsledky.