Dopady klimatických změn na vodní zdroje České republiky

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Josef Datel
První část přednášky stručně shrne probíhající změny klimatu s důrazem na situaci v České republice. Přednáška je zaměřena hydrologicky, proto se zaměří na popis probíhajících jevů, nikoliv objasňování jejich příčin. Ve druhé části budou prezentovány dosavadní závěry výzkumů týkající se dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR - povrchové i podzemní vody, včetně metodických přístupů pomocí numerických modelů a dalších metod. Pozornost bude věnována probíhajícím změnám ve vodní bilanci i změnám jakosti vod. Závěr přednášky shrne potřebné změny ve využívání a managementu vodních zdrojů, aby bylo i do budoucna zajištěno zásobování našeho obyvatelstva kvalitní pitnou vodou z kvantitativně i kvalitativně bezpečných zdrojů.