Na okraj jednoho chaosu: Řád a komplexita africké savany

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: David Storch
Návštěvníka africké savany zaujme na jedné straně povědomá blízkost tohoto prostředí, upomínající na anglický park či zpustlý sad, na druhé straně pocit jakési nedodělanosti a složitosti. Pokusím se vystihnout základní rysy tohoto prostředí, jeho dynamiku spojenou s činností velkých (i malých) zvířat a rolí klimatu a požárů, a ukázat savanu jako prostředí, které je dlouhodobě stabilní právě proto, že je neustále znovu vytvářené a přetvářené.