Raně novověká eklesiologie a její realizace

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Pavel Kůrka
Klademe si otázku, jaké významy byly slovu církev přisuzovány v raném novověku, za co se považovaly samotné církve. Přednáška představí středověké eklesiologické modely a církevně-právní teorie a ukáže, jak se s nimi vyrovnávala česká, německá, švýcarská a anglická reformace, jak na ně navazoval potridentský katolicismus, jansenismus a osvícenství. Závěrečný exkurs provede po fenoménech národní církve a farností.