Thalés, Pythagoras a Eukleidés jako tvůrcové matematické idealizace

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Ladislav Kvasz
Prednaska je pokusem aplikovat Husserlovu teorii idealizace z Krize evropskych ved pri vykladu zrodu matematiky v antice. Po strucnem nastineni etap procesu idealizace ve fyzice (u Galilea, Descarta a Newtona) se pokusim o zobecneni zakladnich charakteristik techto etap tak, aby bylo mozne je prenest do matematiky. Rozhodujicim krokem je uvedomeni si, ze roli, kterou ve fyzice sehrava pojem interakce, prebira v matematice pojem konstrukce (t.j. synteza prvku). Ukazu, ze pro zrod matematiky bylo rozhodujici oddeleni procesu syntezy soucasti matematickeho objektu, ktery je predmetem tvrzeni, od deduktivnich kroku dukazu. U Thaleta se vety tykaji jednoduchych utvaru a jejich dukaz probiha primym nahlednutim, tedy jak predmet tak dukaz neobsahuji prvek syntezy. Pythagoras prinasi aritmetickou syntesi pridavani jednotek (nebo gnomonu) pri konstrukci objektu, ktera je soucasne zakladem dukazu prislusneho tvrzeni o tomto matematickem objektu. Prinosem Eukleida je prisne oddeleni procesu konstrukce od kroku dukazu matematickeho tvrzeni.