Jak zvyšovat účinnost vyučování matematice?

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Milan Hejný
Tradiční způsob vyučování matematice se odehrává v prostředí nedorozumění mezi světem dospělých a světem dětí. Dospělí vedou děti k poznatkům, ale děti jsou nastaveny na rozšiřování a organizovaní svých zkušeností. Pracujeme na koncepci scheme-oriented math education, která zdůrazňuje autonomii dítěte. Není zaměřena na poznatky, ale na rozvoj schémat. Zkušenosti s implementací koncepce jsou nadějné tam, kde učitel příjme tento způsob vyučování matematice za vlastní. Přednáška prezentuje výsledky výzkumu, který byl podpořen výzkumným záměrem Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání č. MSM 0021620862. Jádrem přednášky budou ilustrace (schéma zlomek a schéma rovnice). Populární povídání lze najít v rozhovoru s R. Kvačkovou, Lidové Noviny 9.11.2010, s. 27.