Různé aspekty relativity

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Pavel Provinský

Rád bych populární formou ukázal, jak pracuje obecná teorie relativity a jak se přišlo na modely otevřeného či uzavřeného rozpínajícího se vesmíru. Překvapivým důsledkem je, že teorie, která vyšla od popření existence význačné soustavy souřadnic, nakonec vede k význačné soustavě souřadnic spojené s „kosmologickou tekutinou“.

Druhým bodem bude aplikace principu relativity na různě velká měřítka. Ukážeme si, že náš svět překvapivě nemůže být Eukleidovský a tento poznatek nám leží před očima od objevení atomu.

Třetím bodem bude uvažování nad bijekcemi. Ukážeme si třetí překvapivé tvrzení, že případná obecná fyzikální teorie, která by zcela popisovala náš svět, musí obsahovat prvek, který není popsatelný v logice libovolného řádu.