Poslední lovci a sběrači v Čechách

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Petr Pokorný

Střední doba kamenná, mezolit, je jednou z „velkých“ archeologických period. Přestože doba jejího trvání pokrývá velmi dlouhé období (v Čechách mezi cca 10 000 a 5 500 před Kr.), pochybovalo se o její existenci občas ještě v 50. letech 20. století. Dnes je naopak považována za velmi důležitou etapu vývoje evropského lidstva – evropského, protože je výlučně evropským fenoménem. Povšimneme si paradigmatického posunu, který změnu těžiště zájmu podnítil.

Jelikož je mezolit pro tradičně zaměřenou archeologii špatně „viditelný“ (produkoval málo trvanlivé artefakty a sídliště zanechala málo stop v krajině), důležitou roli v jeho zkoumání hrají přírodovědné metody. Na semináři zazní ukázkové příklady takového mezioborového výzkumu, zejména příklad objevu a zkoumání mezolitického osídlení na březích dnes už zaniklého jezera v jižních Čechách.