Mariánský sluneční zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku

Přednáší: Jan Paleček
Takzvaný sluneční zázrak je fenoménem často pozorovaným na poutních místech mariánských zjevení. Poprvé ho viděly desítky tisíc poutníků u portugalské Fátimy v roce 1917, kde byl podle vizionářů Pannou Marií dopředu ohlášen. Sluneční zázraky se dnes čím dál tím častěji objevují na videozáznamech na internetu. Nové mediální reprezentace a rostoucí dostupnost tohoto jevu vnášejí do křesťanské religiozity novou dynamiku. Pravost videozáznamů i samotného zázraku se stává předmětem sporů v internetových diskusích. V těchto sporech se vyjednává otázka možnosti působení Boha a Panny Marie. Pro řadu diskutujících je zázrak slunce důkazem skutků nebeských bytostí, pro jiné jde zase o iluzi nebo o technickou chybu kamery. S využitím těchto debat a s použitím příkladů současných sociálně vědných studií mariánských zjevení bude v přednášce tematizován sociologický přístup ke zkoumání náboženství