Hledání sexuální orientace

Cílem semináře bude předestření základních otázek, na něž se dnešní výzkum lidské sexuální orientace snaží s různými stupni úspěšnosti vyzrát. Přestože je v poslední době téma sexuální orientace obestřeno takřka neprůhledným závojem chytlavých lidových mýtů, pokusíme se ukázat, že zodpovězení následujících otázek není z hlediska různých oborů zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Co to vůbec sexuální orientace je a kam se lze sexuálně orientovat? Je možné se homosexuálně chovat ale nebýt homosexuální? Existuje bisexualita? Mají vůbec ženy sexuální orientaci? Jak lze sexuální orientaci zjistit? Lze ji poznat na první pohled? A jakou roli v tom všem hraje kultura?