Jazykové korpusy a nový pohled na přirozené jazyky

Přednáší: Vladimír Petkevič
Jazykové korpusy představují dnes pro lingvistiku nevyhnutelnou datovou a metodologickou základnu, o kterou musí moderní lingvistika opírat své závěry a zobecnění. Prezentace poskytne vhled do problematiky jazykových korpusů různých druhů a pokusí se přesvědčivě předvést, jaké nové poznatky korpusy umožňují v jazycích objevit z hlediska paradigmatického a především syntagmatického.

Video:

Loading the player ...