Restaurování relikviáře sv. Maura

Přednáší: Andrej Šumbera
Románský relikviář zhotovený okolo r.1210 vznikl pro Benediktinský klášter ve Florennes. Tato vynikající zlatnická památka se ocitla shodou okolností koncem 19. st. v západních Čechách na Bečově. Zde byl relikviář koncem II. světové války ukryt a nalezen až r. 1985 ve značně poškozeném stavu. Restaurátor představí početnou fotodokumentaci na interaktivním CD-ROMu zachycující detaily výzdoby i průběh restaurování.

Video:

Loading the player ...