Neurální substrát magnetické kompasové orientace ptáků

Přednáší: Pavel Němec
Fyziologická podstata magnetické kompasové orientace zůstává stále neznámá. Hypotéza radikálových párů předpokládá, že klíčovou roli v čití magnetického pole hrají radikálové páry tvořící pigmenty, nejspíše kryptochromy, lokalizované ve fotoreceptorech oka. V naší studii jsme demonstrovali, s použitím detekce exprese genu c-Fos jakožto markeru aktivace, že sítnice ptáků je magnetickými stimuly aktivována. Tento nález výše zmíněnou hypotézu výrazně podporuje.