Vznik hvězd v galaxiích

Přednáší: Jan Palouš
Hvězdy vznikají po skupinách v chladných oblacích mezihvězdné hmoty. Málo hmotné hvězdokupy žijí krátce, jejich členové jsou rychle rozptýleni ve větších gravitačně vázaných hvězdných ostrovech, v galaxiích. Více hmotné hvězdokupy žijí naopak dlouho a jejich zrod je svědkem důležitých událostí jejich vývoje. Jedná se o galaktické srážky, kterými je jejich gravitační potenciál značně narušen a dochází ke stlačení oblaků mezihvězdné hmoty. V přednášce se také zmíním o výbuších tvorby hvězd a o tom, jak je možno interpretovat raná stadia vývoje galaxií, kdy se v jejich aktivních jádrech překotně tvoří hvězdy.

Video:

Loading the player ...