Tajemná metodologie vědy

Přednáší: Tomáš Sedláček
- věda v mýtech, mýty ve vědě
- matematicky bydlí člověk?
- model jako podobenství, podobenství jako model
- mistři pravdy: hebrejské a řecké pojetí pravdy: analýza versus následování
- obhajoba virtuality: člověk jako přirozeně nepřirozený tvor

Seminář se bude zabývat metodologií ekonomie a filosofií vědy, s přesahy i do jiných oborů.

Video:

Loading the player ...