Stereotomie a stereotomická iluze v architektuře 18. stol.

Přednáší: Jiří Kroupa