Počáteční jednotka a neurčitá dvojka (možnosti rekonstrukce Pythágorejské nauky)

Přednáší: Zdeněk Kratochvíl