Obraz v architektuře

Přednáší: Irena Fialová; Monika Mitášová