O dvojí eugenice. Proměny eugenického paradigmatu v 2. polovině 30. a 1. polovině 40. let 20. století v euroamerickém prostoru

Přednáší: Michal V. Šimůnek