Kognitivní automaty, zrcadlové neurony, kogitoidy: tři klíče k pochopení činnosti mysli

Přednáší: Jiří Wiedermann