Případ Lamarck na Rádlově cesté k neobjektivistickému pojetí vědy

Přednáší: Tomáš Hermann; Viktor Žárský