Co sa može naučiť z Husserlovej Krisis historik fyziky

Přednáší: Ladislav Kvasz