Modelový čtenář filosofických textů (aplikace jedné ideje Umberta Eca)

Přednáší: Václav Bělohradský