Martin Heidegger a čas. Heideggerova tematizace času a temporality a její místo v dějinách metafyziky

Přednáší: Marie Pětová