Vznik úspěšných organizací: pohled na sebe-organizování a darwinistickou evoluci jako na zdroje organizující informace.

Přednáší: Pavel Pelikán