Matematické modelování přírodních dějů (proudění tekutin)

Přednáší: Alice Kliková