Jazyk v systému a v komunikaci

Přednáší: Tomáš Hoskovec