Estetická hodnota uměleckého falza

Přednáší: Tomáš Kulka