O Gáie (Gáia, mikrobi a vývoj biosféry)

Přednáší: Václav Cílek; Anton Markoš