Klasický sylogismus (vyprávění o středověké logice)

Přednáší: Kamila Bendová