Pribramova holonomická vize světa

Přednáší: Jiří Fiala; Zdeněk Neubauer