Je psychoanalýza věda?

Přednáší: Václav Mikota
S. Freud byl původně neurofysiologem. Takový výzkum nebyl v době, kdy žil, nijak dotován. Chtěl-li založit rodinu, musel se věnovat lékařské praxi, jež by ji uživila. Nemaje, jakožto neurolog v soukromé praxi, potřebné přístrojové vybavení, "z nouze" se věnoval výzkumu hysterických poruch "čistě psychologickými prostředky" ve víře, že "jednou" umožní pokroky ve fysiologii a psychologii určitou syntesu poznatků z obou přístupů. Smysl plánované besedy vidím v diskusi o tom, nakolik se Freudův dávný sen v současnosti už uskutečňuje.

Video:

Loading the player ...