Měkkýši a člověk

Přednáší: Lucie Juřičková
Složení měkkýších společenstev charakterizuje přírodní prostředí v nedávné geologické minulosti. Pomocí měkkýšů můžeme popsat vývoj konkrétní lokality v čase i její současný stav. Měkkýši jsou ideální modelovou skupinou v ekologii, stratigrafii i ochraně životního prostředí, přičemž v Čechách máme v tomto výzkumu na co navazovat.

Video:

Loading the player ...