Mezipohlavní rozdíly v čichovém vnímání

Přednáší: Lenka Nováková
V západním kulturním kontextu se čichové vnímání v mnoha ohledech jeví být doménou žen: jakožto jeden ze smyslů spojených s tělesností a fyzickými slastmi byl zejména v novověku připisován ženě, jíž přináležela péče o tělesné potřeby rodiny a která podléhala své smyslovosti. Výzkumy ovšem také soustavně ukazují, že ženy v testech čichových schopností a využívání čichu muže výrazně předčí, a stejně tak tomuto smyslu přikládají ve svém životě větší důležitost, a to již od velmi raného věku a bez ohledu na zvolený kontext. Jak tato zjištění souvisí mimo jiné s vykonáváním činností na čichové podněty bohatých a často považovaných za genderově stereotypní, zda lze problém redukovat pouze na mezipohlavní rozdíly, a jaké to je, být od narození ochuzen nejen o potěšení, která tento smysl poskytuje, bude tématem přednášky.

Video:

Loading the player ...