Skutečnost, možnost, fikce

Přednáší: Petr Koťátko

Tématem přednášky je povaha světa narativního literárního díla, způsoby jeho reprezentace v literárním textu, možnost identifikace fikčních entit, problém jejich úplnosti/neúplnosti, a korelativně role jednotlivých typů jazykových výrazů užitých v literárním textu. Autor je přesvědčen, že klíčová otázka, která vytváří rámec pro řešení problémů tohoto druhu, zní: co musím jako čtenář udělat (co musím předpokládat, resp. co si musím představovat), abych uvedl do chodu literární funkce textu? Alternativou je začít „textem samým“ tj. větami s jejich jazykovými významy (v izolaci od jejich literárních funkcí) a ptát se, jaký materiál mi text poskytuje, co mi umožňuje identifikovat či určit a co zůstává principiálně neidentifikovatelné či nedourčené. Autor se pokusí ukázat, že taková volba východiska blokuje přístup (resp. znemožňuje návrat) k literárním funkcím textu. Stejně beznadějné je klást si obě otázky paralelně: snadno dospějeme k neslučitelným odpovědím, tj. k závěru, že text po nás vyžaduje něco, co nám principiálně neumožňuje udělat. Výsledkem autorových úvah by měl být mimo jiné specifický pohled na vztah fikčního a reálného světa a rozlišení dvou typů narace, pracovně označených jako radikální a imunní.

Hlavním předmětem polemiky je pozice G. Currieho vyložená zvl. v jeho stati Characters and Contingency. Dialectica, Vol. 57, 2/2003.
Související autorovy texty:
Realismus a literární interpretace. Svět literatury 37/2008
Kdo je kdo ve fikčním světě? Svět literatury 41/2010
Vyprávění jako performance: vypravěč v kondici a vypravěč v rozkladu. Svět literatury, 43/2011

Video:

Loading the player ...