Suverenita a post-suverenita: systémová kritika

Přednáší: Jiří Přibáň
Politická a právní globalizace mění moderní ústavní a politické struktury i sémantiku. Pojem suverenity je kritizován jako zastaralý a namísto něho se v současné právní a politické teorii zavádějí termíny jako 'postsuverenita', 'governance' nebo 'jemné právo' či 'jemná moc', které zdůrazňují heterarchickou povahu globalizovaného práva a politiky. Navzdory teto proměně však téma a pojem suverenity zůstává součástí právní i politické sémantiky, kterou užívají politici, ústavní soudci, byrokraté i samotná veřejnost. Předmětem této přednášky proto bude systémová kritika napětí mezi suverenitou a post-suverenitou, které se vytvořilo v současné právní i politické teorii.

Video:

Loading the player ...