Mnohočásticová formulace v kvantové chemii a teorii pevných látek v souvislosti se začleněním role těžiště systému

Přednáší: Michal Svrček

1. Je možné obecně řešit Schrödingerovu rovnici pro systém elektronů a jader?

2. Je Born-Oppenheimerova aproximace ontologicky správná?

3. Jakou roli hraje těžiště molekul a krystalů při výpočtu jejich základního stavu v klidu?

4. Rozumíme dobře rozdílům mezi mechanickými a polními vzory, a tím pádem i polním many-body přístupům v kvantové mechanice?

5. Co je transsignifikační a transsubstanciační přístup k mnohočásticové formulaci problémů v kvantové chemii a teorii pevných látek?

6. Existuje souvislost mezi principem komplementarity a principem relativity?

7. V jakém vztahu jsou princip relativity a princip superpozice?

Video:

Loading the player ...