Procedurální teorie pojmů

Přednáší: Pavel Materna
Fregovo sémantické schéma jako východisko pro moderní sémantiku. Fregova definice pojmu. Churchova kritika. Pojem jako smysl / význam. Proč nemůže být smysl definován množinově. V čem měl Quine pravdu a v čem se mýlil. Pojem abstraktní procedury. Teorie konstrukcí. Pojem jako konstrukce.

Video:

Loading the player ...