Vzestup a pád, starověký Egypt doby stavitelů pyramid a teorie přerušovaných rovnováh

Přednáší: Miroslav Bárta
Kolapsy civilizací v minulosti, studium anatomie jejich vzestupu a pádu, představuje v dnešní době zásadní zdroj poučení, který může být inspirací i napomoci při případných projekcích vývojových trajektorií naší civilizace do budoucnosti. V případě studia starověkého Egypta jde o civilizaci, která trvala téměř 4000 let a prošla několika významnými obdobími vzestupu a úpadku. Přednáška popíše metody studia této jedné z nejstarších civilizací naší planety a přínos humanitních věd ke studiu krizí moderních společností.

Video:

Loading the player ...