Vražedné prostorové myšlení Aleksandra G. Dugina

Přednáší: Jan Černoch
Texty, obrazy a řeči na křižovatce filosofie a politiky. Některé konsekvence anti-liberálního expanzivního imperialismu Aleksandra Geljeviče Dugina v kontextu současnosti. Duginovo myšlení (zvláště Základy geopolitiky a Čtvrtá politické teorie) jako stín vržený na už tak zčernalé myšlení Martina Heideggera a na strukturalismus eurasianisty Nikolaje Sergejeviče Trubeckoje. Duginova metafyzika populismu jako paralela pohanského populismu u Petra Druláka (Podvojný svět).