1. výjezd VR, CTS a hostů - Příhrazy

Datum konání: 22. 5. 1992 - 25. 5. 1992
Místo konání: Příhrazy
Doporučená témata: Dynamika v rozsáhlém času a prostoru (J. Palouš) Matematická fyzika kolektivních jevů (R. Kotecký) Myšlení jako kolektivní proces (I. M. Havel) Dynamické systémy a topologie (B. Balcar) Politická filozofie a postmodernismus (J. Moural) Vývoj jazyků v čase a prostoru (P. Zima)