Súčasná architektúra ako filozofický, vedecký a umelecký text

Přednáší: Monika Mitášová