Možnost a skutečnost jako ontologické pojmy u Aristotela

Přednáší: Ivan Chvatík