Mezi kladivem a kovadlinou

Lecturers: Ivana Ryčlová
Přizpůsobit se či nepřizpůsobit se? Kontroverzní osudy ne vždy jednoznačně vyhraněných tvůrců reprezentujících ruskou kulturu období totalitního systému.
Od Maxima Gorkého k Varlamu Šalamovovi ve světle odkrytých archivů. Okénko do zvrhlosti sovětské totality a jí manipulované kultury. Nerevidované šablony a klišé přežívající v českém prostředí.
Otázky žánru a otázky autorské: lze být literárním vědcem / literárním historikem i bez suchopárných myšlenkových piruet?