Pražský hrad revisited

Lecturers: Jana Maříková-Kubková
Archeologický výzkum Pražského hradu trvá již téměř 150 let, z toho plných 90 let zde působí pracoviště Archeologického ústavu (dříve československého, dnes Akademie věd). Archeologové postupně objevují jednotlivé historické vrstvy původně známé jen z písemných pramenů. Výsledky jejich bádání se promítají do základních představ o vzniku raně středověkého českého státu, o počátcích působení církevních institucí na našem území, ...

V rámci semináře se pokusíme dotknout následujících otázek: Jsou zaběhnuté představy stále platné? Je možné i několik desítek let po ukončení archeologického výzkumu jej revidovat a má to smysl? Mohou přinést nové postupy, metody a mezioborové přístupy změny v chápání historie Pražského hradu?

Video:

Loading the player ...